Krematorij

V Sloveniji je pokop z žaro že nekaj let prevladujoč način pokopa in močno presega število pokopov s krsto.

Kultura pogrebov nekoč in danes
Če je v preteklosti prevladoval klasičen pokop s krsto, je danes ta trend precej drugačen. Kultura pogrebov se je konec 20. stoletja bistveno spremenila in začelo je prevladovati upepeljevanje. V Sloveniji je pokop z žaro že nekaj let prevladujoč način pokopa in močno presega število pokopov s krsto.

Krematorij na pokopališču Dobrava
Skladno s povečanim povpraševanjem je Pogrebno podjetje Maribor leta 1998 ob poslovilnem objektu postavilo upepeljevalnico oz. krematorij, ki zagotavlja ustrezno upepeljevanje za širše območje vzhodne Slovenije. Načrte za kremtorij je pripravilo podjetje Komunaprojekt.
Location
Get QR code