Lojze Potokar, 1902-1964

Stane Potokar, 1908-1962 (lokacija 26A/9/2+3)

Lojze Potokar


Igralec in režiser. Igrati je začel v Ljubljani že lata 1918, nato pa nekaj časa delal v Varaždinu. Od leta 1928 se je ustalil v ljubljanski Drami. Tu je ostal do odhoda v partizane jeseni 1943. V partizanih je bil najstarejši igralec. Režiral in igral je v SNG na osvobojenem ozemlju v Črnomlju.

Po osvoboditvi je bil do upokojitve spet član ljubljanske Drame. Nastopal je tudi v slovenskih filmih in na radiu. Spominjamo se ga iz filmov Kekec, Kala, Tri četrtine sonca in Tistega lepega dne. Bil je tudi odličen govorec in interpret Cankarjevih likov.

Stane Potokar


Gledališki igralec, član ljubljanske Drame, igral je tudi v številnih slovenskih filmih in radijskih igrah.
Location
Get QR code