Zlata Rodošek, 1922-2002

Danilo Turk – Joco, 1912-1991 (lokacija 36A/1/6)

Zlata Rodošek


Gledališka igralka Zlata Rodošek je odraščala v Srbiji, kjer je v Novem Sadu obiskovala gimnazijo in se prvič srečala z gledališčem. Leta 1940 je vpisala študij germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Med vojno je delovala kot statistka in v manjših vlogah v predstavah ljubljanske Drame.

Po koncu vojne, ko so sestavljali gledališke ansamble, se je odločila za Slovensko stalno gledališče v Trstu, kjer je delovala do svoje upokojitve leta 1981. V svoji karieri je poustvarila okrog 200 likov. Poleg gledališča je nastopila tudi v več filmskih, radijskih in televizijskih vlogah.

Danilo Turk – Joco


Gledališki igralec, organizator partizanskih gledaliških skupin, po vojni kulturni in politični delavec ter organizator na Tržaškem, dolgoletni član Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, nastopal je tudi v filmih ter radijskih in televizijskih igrah.
Location
Get QR code