Lipa sprave

Med številnimi spravnimi prizadevanji, ki jih je spodbudila demokratizacija in osamosvajanje Slovenije v osemdesetih letih 20. stoletja, se je oblikovala skupina javnih delavcev, ki se je zbrala ob pobudi, da se vzpostavi simbolno mesto spravnega procesa na Žalah.

Leta 1989 so v spomin na dogodke in čase, ko človek človeku ni bil človek, na Žalah posadili lipo sprave na zemlji iz Kočevskega Roga, Teharij in Podutika. Skupina, ki se je poimenovala Združeni ob lipi sprave, katere najdejavnejši član je bil Stanislav Klep, je 15. junija 1990 pod lipo predstavila deklaracijo o narodni spravi.

Leta 1991 so Združeni ob lipi sprave v spomin na povojne poboje razglasili 15. junij za dan krivde, odpuščanja in sprave; na ta dan potekajo pod lipo sprave vsakoletne spominske slovesnosti.
Location
Get QR code