Spomenik padlim v vojni za Slovenijo

Republika Slovenija je 25. junija 1991 razglasila neodvisnost. Dan pozneje so sile Jugoslovanske ljudske armade, ki so dobile nalogo, da zasedejo mejne prehode ter onemogočijo dejansko neodvisnost nove države, začele premike proti mejnim prehodom v Sloveniji. Predsedstvo Slovenije je poseg JLA 27. junija opredelilo kot agresijo in ukazalo obrambo z uporabo orožja. Slovenske obrambne sile so z blokadami zaustavljale prodirajoče kolone JLA.

Do najostrejših spopadov je prišlo v Trzinu, Ormožu, na Holmcu, sile JLA pa so zasedle približno dve tretjini mejnih prehodov. S protiudarom so slovenske obrambne sile v naslednjih dneh osvojile veliko večino zasedenih mejnih prehodov, blokirane enote JLA pa so začele notranje razpadati in vojaki dezertirati in predajati.

Po več neuspešnih pogajanjih je bil 2. julija 1991 dosežen dogovor o prekinitvi ognja. V spopadih je padlo 19 pripadnikov slovenskih obrambnih sil ter bilo ubitih 12 civilistov. Število padlih pripadnikov JLA ni natančno ugotovljeno.

Na konferenci na Brionih 7. julija 1991 so vse vpletene strani s posredovanjem trojke Evropske skupnosti sklenile dogovor o premirju, umiku vojaških enot v vojašnice, o vrnitvi zaplenjenih bojnih sredstev in o rešitvi jugoslovanske krize s takojšnjimi pogajanji vseh podpisnikov med trimesečno zamrznitvijo nadaljevanja osamosvojitvenih dejanj Slovenije. Sporazum je potrdila skupščina Republike Slovenije 10. julija 1991.
Location
Get QR code