Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Grobnice i spomenici koji odražavaju bogatu kulturnu baštinu najstarijeg groblja u Rijeci.

Povijest groblja Kozala

Prvo zemljište za potrebe groblja kupljeno je 1771. godine. Groblje je zasnovano na regulatornoj osnovi i izvedbi Luigia de Emilija iz 1856. godine, koji je zasnovao i zasebni dio židovskog groblja (1885. godine), sagradio kapelu sv. Mihovila i pomoćne zgrade, a potom je prošireno na regulatornoj osnovi Venceslaoa Celligoia iz 1886/1892. koji je zamislio centralni dio groblja „potkovu“ i periferne dijelove u raznim nivoima, što je realizirano u periodu od 1895. – 1915. godine.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koji je djelatnost groblja odvojio od crkve i dao toj djelatnosti komunalni značaj, i to grobljem Kozala od 1872. godine, odmah nakon Pariza, Londona, Beča i Budimpešte. Oko 1924. godine, groblje Kozala dobilo je svoj konačni planimetrijski oblik, a tada je također dosegnulo i njegovu najveću moguću površinu.

Groblje Kozala danas je izdužena oblika, sastavljeno od dvije gotovo ovalne površine, s glavnom poprečnom alejom na mjestu njihova dodira. Središnja aleja vodi suprotnoj strani ovalne vrtače u kojoj je groblje, prema najstarijoj grupi obiteljskih grobnica podignutih u pedesetim i šezdesetim godinama 19. stoljeća. Desno od ulaza je istočna, starija polovica groblja, koju čine tri veće cjeline. Zapadni dio groblja lijevo je od ulaza, podijeljen također u tri cjeline.

Groblje Kozala kao kulturno dobro

Uz groblje Kozala, kao zadnje počivalište, vezuju se mnoga znamenita imena iz riječke prošlosti. Oni su vrlo često pokapani u grobovima, kapelama i mauzolejima čija se arhitektura odlikuje stilskim vrijednostima. Pored navedenog, groblje je prepoznatljivo i po izvanredno uspješno uklopljenim čempresima, koji daju pečat njegovoj pejzažnoj arhitekturi.

Uvažavajući povijesno-umjetničku važnost cjeline groblja Kozala, zbog ukupnosti njegova spomeničkog blaga, kao i njegove pejzažne arhitekture, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske donijelo je rješenje kojim groblje Kozala dobiva status kulturnog dobra, i to za početak 2001. godine upisom u listu preventivno zaštićenih, a potom od 23. ožujka 2006. godine Klasa: UP-I°-612-08/06-06/0173 ur.broj 532-04-01-1/4-06-2 upisom u listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Osim groblja kao cjeline, u listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske pojedinačno su uvršteni mauzoleji Gorup, Manasteriotti i Whitehead.

 

You can download a custom leaflet of this Route with up to 3 points of interest from it. Click the download button bellow and then choose up to 3 points you wish to include in the leaflet, we advise you to choose 3, and then click "Start downloading". In the window that will show up you will choose the location of the place from where you want the map on the leaflet to guide to your cemetery and click "Download" . If you wish to include just the location of your cemetery, click "Download without location" before you set any location on the map, the system already has the location of the cemetery in it. For detailed instructions with pictures click here.

Download a leaflet of this Route
Insert your location
Search
drag marker or search to change point location
Download without your location
Cancel
Exporting... Please wait few seconds