Dr. Eva Lovše (1914-2003)

Eva Lovše je bila priznana slovenska zdravnica.
Takoj po koncu 2. svetovne vojne je Eva Lovše, priznana slovenska zdravnica, prevzela vodenje šolske poliknike, ki jo je v težkih razmerah razvijala in leta 1950 preselila na območje današnje Tyrševe ulice. Leta 1963 je postala prva specialistka šolske medicine v Mariboru. Zdravstveni dom Maribor je pod svoje okrilje prevzel njeno polikliniko, ki jo je nato še naprej vodila ter leta 1968 reorganizirala v šolski dispanzer. Leta 1969 se je upokojila.

Za svoje delo je Dr. Eva Lovše leta 1990 prejela prestižno nagrado dr. J. Potrča ter leta 1994 mestni pečat Maribora.

Viri: http://www.zd-mb.si/fileadmin/Dokumenti/Osnovno_o_Zavodu/Zgodovina_SD.pdf in http://static1.squarespace.com/static/51042493e4b00bb1fb60728f/t/515340f3e4b0fa01f2140545/1364410611888/zbornik_V.pdf
Location
Get QR code