Spomenik miru

Posvečen je vsem vojnim žrtvam druge svetovne vojene, ki so umrle na območju Maribora.
Med drugo svetovno vojno je bilo na pokopališču Pobrežje pokopanih okoli 3000 vojakov in civilistov iz 27 držav. Med letoma 1941 in 1942 so po evidencah tukaj pokopali 1895 sovjetskih vojakov, ki so v ujetniškem taborišču v Melju umrli zaradi nečloveškega ravnanja in nemogočih higienskih razmer.

V velikem ujetniškem taborišču za zavezniške vojake pa je med letoma 1941 in 1945 umrlo in bilo na pobreškem pokopališču pokopanih 38 vojakov s Cipra, iz Francije, Grčije, ltalije, z Nove Zelandije in iz Velike Britanije. Poleg njih so v zadnjih dveh letih vojne na pokopališču pokopali še 682 vojakov iz Avstrije, Belorusije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, s Češkem iz Črne gore, z Danske, Hrvaške, iz Litve, z Madžarske, iz Makedonije, Nemčije, s Poljske, iz Romunije, s Slovaške, iz Slovenije, Srbije, Švice, Ukrajine, ZDA in 330 civilnih žrtev bombardiranja. Ker se je pokopališče po drugi svetovni vojni razširilo na področje nekdanjih vojnih grobišč in so bila trupla nekaterih vojakov ekshumirana, je danes težko z gotovostjo trditi, koliko tistih, ki so tukaj umrli, še počiva na pobreškem pokopališču in kje natančno.

Večina jih je bila prekopana v skupno grobišče pod spomenikom miru, ki je postavljen v poklon vsem vojnim žrtvam, brez delitev in brez vrednostnih sodb, podrejen zgolj ustvarjanju spominov.
Location
Get QR code