Arnold Tovornik

Slovenski gledališki in filmski igralec

Arnold Tovornik, mlajši brat igralca Franja Tovornika (1907—1934), se je rodil v Selnici ob Dravi, kjer je končal 5 razredov osnovne šole, nato pa se je vpisal v gimnazijo.

Po gimnaziji se je vpisal v vojaško intendantsko akademijo v Beogradu. Do začetka druge svetovne vojne je služboval kot intendantski podporočnik v Mariboru. V aprilski vojni je bil zajet in interniran.

Iz vojnega ujetništva je bil kasneje izpuščen kot nemški državljan, nato pa je moral vstopiti v Wehrmacht, kjer je do konca vojne delal kot intendant v mariborski vojni bolnici.

Po vojni je dve leti delal še v jugoslovanski vojski in za kratek čas v Okrajnem ljudskem odboru Maribor. Od leta 1947 je bil član Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru.

Vir fotografije

By Jože Gal - To gradivo je pod sklicno številko 271957 dostopno na spletnih straneh Večera.Ta predloga ne označuje avtorskopravnega statusa dela. Ob njej mora stati tudi običajna oznaka o avtorskopravnem statusu gradiva. Več o tem si lahko preberete na strani Commons:Navedba licence., Javna last, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24926279

Location
Get QR code