Edvard Glaser (1922 - 2007)

Edvard Glaser je bil zdravnik, specialist transfuziologije, raziskovalec, univerzitetni profesor ter častni občan mesta Maribor.
Edvard Glaser se je rodil leta 1922 v Mariboru, kjer je leta 1946 končal gimnazijo. Istega leta je začel s študijem medicine v Zagrebu in ga leta 1952 uspešno zaključil ter postal doktor medicine. Po končanem stažu je bil razporejen na transfuzijsko postajo bolnišnice v Mariboru in že leta 1962 je postal njen predstojnik.

V Beogradu je opravil specialistični izpit in postal prvi specialist transfuziologije v Sloveniji. Transfuzijska postaja se je preimenovala v oddelek za transfuzijo krvi ter kasneje v oddelek za transfuziologijo in imunohematologijo, za kar je med drugimi zaslužen tudi Edvard Glaser.

Leta 1966 mu je bil dodeljen naziv primarij, leta 1976 pa si je kot prvi slovenski transfuziolog pridobil akademski naslov doktorja znanosti. Poleg tega je bil izvoljen za docenta in kasneje za izrednega profesorja imunohematologije na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1993 se je upokojil.

Edvarda Glaserja se spominjamo kot začetnika sodobne jugoslovanske in slovenske hematologije ter predanega zdravnika, ki je zelo zgodaj zaznal, da je za dobro delovanje krvodajalstva potrebno odlično sodelovanje med humanitarnimi organizacijami ter nenehno razvijajočo se stroko. V poklicni karieri je z izjemno zavzetostjo in odličnim vodenjem dosegel, da je oddelek za transfuziologijo in imunohematologijo prerasel v učni oddelek. Uvajal je pomembne novosti s področja organizacije, diagnosticiranja in zdravljenja.

Poleg tega je bil predavatelj in moderator številnih, tudi mednarodnih, seminarjev in simpozijev o novostih in napredkih v stroki. Dolga desetletja se je udejstvoval v strokovni in družbeni javnosti. Med drugim je bil predsednik transfuziološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva, predsednik Društva za boj proti raku Štajerske - Maribor, predsednik Sklada za izgradnjo Splošne bolnišnice Maribor, dolgoletni tajnik Slovenskega zdravniškega društva Maribor ter član Mestnega odbora Rdečega križa. Čeprav je ob uvajanju novosti velikokrat naletel na ovire, je z entuziazmom uresničeval svoje napredne vizije tako na strokovnem kot družbenem področju.

Za svojo zagnanost in uspehe je Edvard Glaser prejel številna priznanja in odlikovanja. Med drugim je leta 2004 prejel naziv častni občan Maribora. Na tak način mu je mesto izkazalo hvaležnost za njegov neprecenljiv prispevek k razvoju krvodajalstva pri nas in doprinos na številnih drugih strokovnih področjih zdravstvene dejavnosti v mestu, v Sloveniji in širše po svetu.
Location
Get QR code