dr. Eman Pertl

Eman Pertl (6. 1. 1907-27. 9. 1987), zdravnik dermatovenerolog.
Medicino je študiral v Pragi in Beogradu, kjer je leta 1933 diplomiral. Med leti 1938-1941 se je specializiral iz dermatovenerologije v Mariboru.

Nemški okupator ga je leta 1941 izselil v Srbijo. Leta 1945 je prevzel vodstvo dermatovenerološkega oddelka splošne bolnišnice v Mariboru. Vodil ga je do upokojitve leta 1974.

Ožje področje njegovega strokovnega dela so bile poklicne kožne bolezni, kožna vnetja, obtočne motnje v spodnjih udih, spolne bolezni in spolna vzgoja. Veliko se je ukvarjal z zgodovino medicine in sodeloval pri nastajanju slovenske medicinske terminologije.

Napisal je številne strokovne članke, medicinskozgodovinske razprave, poljudnoznanstvene članke, še posebej o zdravstveni vzgoji, ter tudi več literarnih črtic. Odlikoval se je tudi kot glasbenik in dirigent.
Location
Get QR code