Skok Mirko, ing.strojništva

Simboli: delovna obleka, načrt, orodje, zlate zakovice

Na nagrobniku v obliki pokončno postavljenega kvadra je reliefno upodobljena moška figura. Orodje, ki ga drži v desni roki, simbolizira prakso, načrt v levici teorijo. Zlate zakovice na odebeljenem vrhu kvadra so simbol kvalitete konstrukcij, trdnosti spojev in kažejo na specializacijo tukaj pokopanega. Ti simboli razkrivajo poklic ing. strojništva, ki pomembno zaznamuje čas razvoja mariborskega industrijskega bazena po II. svetovni vojni. 

Izgradnja prve hidro - elektrarne na reki Dravi ob zaključku I. svetovne vojne je pospešila industrijski razvoj mesta, še posebej tekstilne in kovinsko predelovalne industrije. V neposredni povezavi z hidroelektrarno Fala, ki je v stari Jugoslaviji dajala tretjino vse električne energije, je bila leta 1920 ustanovljena Metalna, tovarna konstrukcij in strojnih naprav. Pri tem je bil uporabljen inventar, ki je preostal po izgraditvi hidro elektrarne, in oprema iz delavnice, v kateri so izdelali železne konstrukcije za elektrarno. Štiri leta kasneje je bila ustanovljena Mariborska livarna. Pomemben obrat predstavlja od leta 1908 delujoče podjetje »Jugokasa«, v kateri so izdelovali železna okna za tovarne in bolnišnice, železne garderobne omare ter jeklene blagajne vseh vrst in velikosti. Omeniti velja še tovarno poljedelskih strojev z livarno železa (1908), podružnico češke tovarne K. & R. Ježek, Blansko, najstarejše tovrstno specializirane tovarne na ozemlju kraljevine Jugoslavije. Slednje prav tako velja za podjetje »Kovina«, najstarejši metalurško industrijo v mestu, ustanovljeno leta 1919. 

Razvoj kovinsko predelovalne industrije je prekinila II. svetovna vojna, po kateri so porušene tovarne nacionalizirali in obnovili, pojavile so se tudi nekatere nove. Metalna je bila po osvoboditvi razširjena za šest krat. Podjetje se je specializiralo za izdelavo mostov, strešnih konstrukcij, industrijskih hal, antenske stolpe, daljnovode, sestavljive hangarje za letala, rezevoarje, cevovode, kasneje žerjave…Tovarna je dolgo izdajala strokovni mesečnik »Naša tovarna«, pomembno vlogo so igrali njeni razvojni oddelki. Ustanovljena je bila Hidromontaža, podjetje, ki je od leta 1950 montiralo večino na novo zgrajenih hidroelektrarn, termoelektrarn in transformatorskih postaj v socialistični Jugoslaviji. Na Teznem je na ruševinah tovarne letalskih motorjev, ki so jo postavili Nemci, zrasla tovarna avtomobilov Maribor (TAM). V času, ko je umrl ing. Mirko Skok, je tovarna zaposlovala okoli 3300 ljudi in imela podobno kot Metalna lastni strokovni mesečnik.

Mlad inženir strojništva je preminil v času največjega gospodarskega razcveta kovinsko predelovalne industrije v mestu ob Dravi. Čeprav kruta, mu je usoda vendarle prihranila, da bi na lastne oči videl propad nekdaj kipečega industrijskega bazena v času po osamosvojitvi Slovenije, zaradi katerega je mesto dolgo veljalo za »Jugoslovanski Liverpool«.

Location
Get QR code