Manninger Franz, železničar strojevodja

Simbol: Kolo z dvema kriloma

Kolo z dvema kriloma, nameščenima v pesto, simbolizira dinamiko, gibanje iz kraja v kraj, potemtakem osvobajanje krajevnih razmer in vstopanje v širni svet. Na nagrobniku Karla Manningerja predstavlja poklicni simbol strojevodje in uradni logotip družbe Južnih železnic. Simbol priča o pomenu železnice za Maribor.

Leto 1846, ko je s severa skozi Maribor stekla železniška proga, predstavlja pomembno prelomnico v gospodarskem in kulturnem razvoju mesta. Proga v lasti družbe Južne železnice je spočetka omogočila povezavo z Dunajem, takrat prestolnico Avstro-Ogrske monarhije in severnimi deželami, nekaj let kasneje še z Mediteranom. Ko je bila leta 1983 zaključena še izgradnja železniške proge do Koroške, je Maribor postal ključno prometno križišče dveh glavnih prog Avstro-Ogrske v dolžini 1890 km. Našteto je vplivalo na razcvet mariborske trgovine z agrarnimi izdelki, v obratni smeri so v mesto prihajali cenejši industrijski izdelki. Z družbo Južnih železnic so povezani začetki industrializacije mesta. Leta 1865 začne v Maribor obratovati prvi moderni industrijski obrat, Centralne delavnice Južnih železnic, kjer so popravljali celotni vozni park podjetja.

Vsi železničarji družbe so imeli podobne uniforme, ki so se glede na rang razlikovale po oznakah na kapi in gumbih. A prav na sleherni železničarski kapi Južnih železnic se je nahajalo krilato kolo, sicer simbol, ki je bil v rabi tudi pri drugih takratnih železniških družbah in kasneje. Za razliko od železničarjev Južnih železnic so uslužbenci Cesarsko-kraljevih državnih železnic na kapah prav tako nosili krilato kolo, a z dodano cesarsko krono.

Družba Južnih železnic je dobro poskrbela za nastanitev svojih železničarjev. Do leta 1874 je bila postavljena danes spomeniško zaščitena Kolonija, štirideset opečnatih hiš s štirimi stanovanji in vrtom, šolo, otroškim zavetiščem in skladiščem z živilskimi potrebščinami.

Končno so železničarji družbe in še posebej strojevodje veljali za dobro plačno delovno silo. Zato grobnica strojevodje Franz-a Manninger-ja in njegove družine razkriva premožne meščane.

Location
Get QR code