Spominski park in grobišče borcev in talcev padlih v NOB

Zahodno od grobišča talcev, ki ga je leta 1955 uredil arhitekt Nikolaj Bežek, je leta 1965 arhitekt Fedja Košir, kot je bilo dogovorjeno po razpisu leta 1963, uredil spominski park, v katerem je razporedil fontano življenja in steber talcev kiparja Zdenka Kalina, ki sta namenjena domačim talcem ter odkrit bronast spomenik kiparja Janeza Boljke, namenjen internirancem.

Kalinovo šesterokotno nizko fontano obrobljajo trije pari otrok, ki lovijo igrivo ravnotežje na njenem robu. Bronaste figurice so povečana varianta Kalinovih malih plastik z motivi otrok pri igri. Skozi mrežo tankih mladih teles se vidi okolica in steber talcev, ki je štiri metre in pol visok monolit jablaniškega granita z izglajenimi ploskvami. Na šesterokotni osnovi ima vrezana tri poglobljena polja z obešenci. Trije pari talcev so tesno prižeti k jedru kipa. Kalin je s stebrom talcev dosegel visoko kvaliteto v tradiciji realističnega kiparstva na tematiko narodnoosvobodilnega boja.

Bronast spomenik Janeza Boljke stoji na dvignjeni kamniti ploščadi, ki jo je oblikoval arhitekt Fedja Košir. Kipar je izoblikoval koničasto mrežasto ogrodje, na katerem v dveh vrstah visijo človeška telesa. Od daleč celota spominja na taboriščne stražne stolpe in žičnate ograje. Severni del pokopališča je dobil s spomenikom, visokim 13 m, svoj vertikalni poudarek.
Location
Get QR code