Skladatelji

66A-13-1-6
Spomenik Slovenskim skladateljem je dala postaviti Glasbena Matica. Avtor doprsnega portreta D. Jenka je kipar Lojze Dolinar (leta 1936), kip so odlili v bron v livarni Mostar v Ljubljani. Portret je signiran 22/5/36 Dolinar.
Location
Get QR code