Italijansko vojaško pokopališče

Lokacija: del B, pred odd. 56
Italijansko vojaško pokopališče je grobišče v prvi svetovni vojni padlih italijanskih vojakov in umrlih ranjencev. Grobišče je urejeno z enakimi nizkimi kamnitimi križi in obeliskom, ki nosi bronastega orla. Na tem pokopališču je pokopanih 1176 pokojnikov.
Location
Get QR code