Zupanovi iz Smokuča

Cerkev sv. Križa, zid desno
V tem grobu počiva Monsignor Tomo Zupan, apostolski protonator, prvi predsednik Družbe sv. Cirila in Metoda in veliki častilec dr. Franceta prešerna. Zbral je dragocene spomine na velikega pesnika in sestavil rodovnik njegove rodbine za 300 let nazaj. V istem grobu počiva tudi zadnja sestra Franceta Prešerna, Alenka Prešernova.

Nagrobnik je po zamisli Toma Zupana izdelal radovljiški podobar Janez Vurnik mlajši. Nagrobnik je bil postavljen leta 1889 na pokopališču pri Sv. Krištofu in nato prenesen na pokopališče Žale. Nagrobnik je datiran Postavljeno l. 1889.
Location
Get QR code