Peter Božič

1932-2009 (lokacija 23A/2/13)

Osnovna šola


Osnovno šolo je obiskoval v Novem mestu in Mariboru. Med drugo svetovno vojno je bil z družino izseljen v Vroclav, kjer je nadaljeval šolanje na gimnaziji, potem pa v Freiburg pri Dresdnu in tu februarja 1945 doživel bombardiranje in požig mesta. Veliko dni je preživel v nemških zakloniščih in bunkerjih. Ti dogodki so nanj travmatično vplivali.

Srednja šola


Po osvoboditvi je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru, kjer je sodeloval v dramski skupini in prijateljeval z avtorji ilegalnega glasila Iskanja (med drugim Polde Bibič, Jože Pučnik, Marjan Belina), zaradi česar je bil leta 1951 obsojen zaradi protidržavnega delovanja in dobil petletno prepoved šolanja, a so kazen leto pozneje črtali.

Študij


V Ljubljani je naprej študiral gozdarstvo, nato slavistiko na Filozofski fakulteti. Preživljal se je s pisanjem. Po odsluženju vojaškega roka je deloval kot laborant v Polju, knjižničar na Jesenicah in učitelj v Krvavi Peči na Dolenjskem. V tem času je boemsko živel in študija ni dokončal.

Kasnejše življenje


Kasneje je bil samostojni književnik, novinar, urednik in uslužbenec pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije (ZKOS) ter na Ministrstvu za kulturo. Urejal je reviji Mentor in Maske, sodeloval je še pri revijah t. i. kritične generacije Beseda, Revija 57 in Perspektive ter z ekipo eksperimentalnega gledališča Pekarna. Bil je mentor mladim avtorjem, saj je bil prepričan, da je literarno pisanje trdo delo. Do ukinitve Odra 57 je bil najbolj radikalen dramatik svoje generacije.

Osamosvojitev Slovenije


Med osamosvajanjem Slovenije je postal politično dejaven. Bil je član DEMOS-a, kasneje LDS-a. Vrsto let je bil ljubljanski mestni svetnik, predsednik Odbora MS MOL za kulturo in raziskovalno dejavnost, predsednik Komisije za poimenovanje ulic in naselij MS MOL, član sveta Mestnega gledališča ljubljanskega, član Upravnega odbora NŠD NK Olimpija idr. Leta 2004 je soustanovil gibanje Forum 21.

Ostale aktivnosti


Znan je bil tudi kot član omizja Rolanje po sceni, satirične rubrike Mladine, kjer je bil imenovan Voščenka, ter stalni gost ljubljanskega PEN-a. Bil je angažiran javni intelektualec, prepoznaven po drobni postavi, živahnosti in vzkipljivosti.
Location
Get QR code