Dr. Dušan Kermavner, 1903-1975

Aleš Kermavner, 1946-1966 (lokacija 1A/6/11-13)

Dr. Dušan Kermavner


Pravnik, predvojni komunist in funkcionar, politični zgodovinar in publicist, po vojni sodelavec Ministrstva za zunanje zadeve in znanstveni sodelavec Inštituta za mednarodno gospodarsko politiko v Beogradu, pozneje bibliotekar, znanstveni svetnik NUK, dopisni član SAZU; dobitnik Kidričeve nagrade.

Aleš Kermavner


Sin Dušana Kermavnerja.

Študent filozofije, pesnik, član skupine OHO.
Location
Get QR code