Slovenska moderna

Drago Kette, Josip Murn, Ivan Cankar, Oton Župančič (lokacija 10A/12-14/10-12)

Drago Kette, 1876-1899


Pesnik slovenske moderne, zrel lirik, ki je kljub mladosti ustvaril obsežno pesniško delo, med drugim več ciklusov sonetov. Prve zbirke ni dočakal, leta 1900 jo je pod naslovom Poezije izdal Anton Aškerc.

Josip Murn, 1879-1901


Pesnik slovenske moderne, eden naših najčistejših lirikov, avtor osebnoizpovednih in razpoloženjskih pa tudi tako imenovanih kmečkih pesmi. Zbirko Pesmi in romance je po njegovi smrti izdal dr. Ivan Prijatelj.

Ivan Cankar, 1876-1918


Pesnik, pisatelj, dramatik in kritik, najplodovitejši in stilistično najbolj dognani predstavnik slovenske moderne. Njegovi Zbrani spisi, ki so jih uredili Izidor Cankar, France Koblar in France Dobrovoljc, obsegajo 21 knjig, Zbrano delo, ki so ga uredili Anton Ocvirk, France Bernik in drugi, pa 30 knjig.

Oton Župančič, 1878-1949


Pesnik, dramatik, najdlje živeči predstavnik slovenske moderne in središčna osebnost literarnega dogajanja vse do smrti, avtor 10 pesniških zbirk, tudi dramaturg in upravnik SNG Drame v Ljubljani, odličen prevajalec Shakespeara in Moliera; redni član (S)AZU, častni doktor Univerze v Ljubljani.

Nagrobnik za Ketteja, Murna in Cankarja je naročila in plačala Milena Rohrmannova, ki je dala leta 1923 najprej urediti skupni grob predstavnikov slovenske moderne. Spomenik je v Plečnikovi šoli zasnoval Dušan Grabrijan, postavljen pa je bil leta 1925. Župančičev nagrobni spomenik, izdelan po načrtu pesnikovega sina arhitekta Marka Župančiča, je bil odkrit junija 1955.
Location
Get QR code