Franc Saleški Finžgar

1871-1962 (lokacija 8A/a1/3)
Duhovnik, pripovednik in dramatik, tudi mladinski pisatelj, redni član (S)AZU in načelnik razreda za umetnost, predsednik Nove založbe, tajnik in urednik Mohorjeve družbe, urednik Mladike, pobudnik akcije za odkup Prešernove rojstne hiše; dobitnik Prešernove in Levstikove nagrade.
Location
Get QR code