Mauzolej obitelji Hoffmann

Najznačajnije građevine i grobovi

Mauzolej je za krojačku karlovačku obitelj Pavla i Josipe Hoffmann sagrađen 1929. godine prema projektu zagrebačkog građevinskog inženjera Elemera Treppera. Gradnju je izveo Julian Jamnicki, karlovački graditelj i suvlasnik građevinske tvrtke Kabalin-Jamnicki. Mauzolej je sagrađen u obliku prostila, antičkog hrama s trijemom na pročelju koje formiraju  četiri kamena stupa  toskanskog reda koji nose grede čiji friz sadrži metope i pojednostavljenu varijantu triglifa, a arhitrav je u zoni glavnog pročelja ispunjen epitafom. U podzemnoj grobnici elegantno opremljenog interijera pokopani su svi članovi obitelji Pavla i Josipe Hoffmann.

Location
Get QR code