Grob Jordan

Najznačajnije građevine i grobovi

Grob Jordan jedinstven je primjer arhitektonsko-skulpturalne alegorijske figuralne grupe na groblju. Tri meko modelirane figure, osim u alegorijskom značenju ovozemaljske tuge za pokojnikom, vjere u uskrsnuće i vremena koje se vraća, melankoličnim izrazima lica i pogleda uperena prema grobu, prenose emociju duboke tuge.
Postavljene su na visoke baze koje su oblikovane kao stijene iskorištene za smještaj polja s natpisima i epitafima isklesanim na hrvatskom i njemačkom jeziku. Iako tretirane kao zasebne plastike kojima raščlamba pozadinskog odmaknutog zida daje okvire, čemu doprinose i izdvojeno oblikovane pokrovne ploče, izbalansirana kompozicija stavlja ih u umjetnički uspjelu jedinstvenuj grobljansku cjelinu. Udovica Antuna Jordana (1834.-1895.), gradonačelnika, veleposjednika, odvjetnika i šahista, saborskoga zastupnika i hrvatskog izaslanika u Pešti, imala je za mogućnost da izvedbu spomenika angažira jednu od najznačajnijih štajerskih kamenoklesarskih i kiparskih radionica, onu Franza Greina iz Graza, a kao izbor materijala prihvati cijenjeni kararski mramor.  Ukopani su Antun Jordan, njegova supruga dobrotvorka Elvira Jordan rođ. Ressman, njezin otac Matija Ressman i barunica Amala Prohaska.

Location
Get QR code