Grob Banjavčić

Najznačajnije građevine i grobovi
Nadgrobni spomenik izrađen je 1913. godine i na groblje postavljen 1915. godine. Djelo je znamenitog hrvatskog kipara i medaljera Ive Kerdića (Davor, 1881. - Zagreb, 1953.), koji je za karlovačku Prvu hrvatsku štedionicu 1920. izveo skulpturu sv. Barbare uklonjenu 1945. godine. Grobna skulptura se smatra jednom od njegovih najboljih javnih plastika. Prikazan je muški akt "Umirući genij", u sjedećem položaju, torza blago povijena u padu dok u rukama drži narodnu zastavu i baklju oslanjajući se na naslon ispisan kronogramom. Simbol je narodnog naprezanja, koji se, prerano skršenog tijela iznemogao ruši, držeći narodnu zastavu i baklju što simbolizira život pokojnika kao političkog radnika, narodnog zastupnika u Hrvatskom saboru, poznatoga po upornoj borbi za boljitak Karlovca. Jedna je od rijetkih skulptura na groblju izrađena u bronci, postavljena na visoki kameni postament. Nadgrobni spomenik posvećen je dr. Ivanu Banjavčiću (1843.-1913.), odvjetniku, političaru i gradonačelniku grada od 1903. do 1908. godine, jednome od najaktivnijih i najuspješnijih karlovačkih gradonačelnika i najcjenjenijoj osobi javnog života Karlovca na prijelazu 19. u 20. st.
Location
Get QR code