Grobnica obitelji Lukinić

Najznačajnije građevine i grobovi
Grobnica obitelji Lukinić, jedne od najuglednijih i najimućnijih karlovačkih obitelji medičara, tvorničara, odvjetnika, političara i liječnika, obilježava početak zidnog niza grobova, kojim je groblje ograđeno od Primorske ulice. Nacrt je izrađen 1931. godine u zagrebačkoj klesarskoj radionici Jaroslava Streche kojemu je povjerena i izvedba spomenika od skupocjenoga visoko poliranog švedskog granita. Forma složena varijantnim arhitektonskim rječnikom klasične Grčke usklađena je s oblikovanjem glavnoga pročelja obližnjega mauzoleja Hoffmann i možda kreirana upravo pod njegovim utjecajem. Trodijelnu natpisnu ploču drži dorski red masivnih kaneliranih stupova koji nose zabat s direktno uklesanim osnovnim kršćanskim simbolom - križem. Zanimljiv je pristup kojim je sačuvano današnje grobno obilježje Minisdorfer koje se nalazilo na mjestu ove grobnice, a pri njezinoj gradnji nije uklonjeno, već je postavljeno na novo mjesto na polju II, gdje se nalazi i danas, očuvano i održavano.
Location
Get QR code