Grob duhovnikov, Kovačič Franc

Simboli: Božja roka z iztegnjenim kazalcem in sredincem; Sončni disk, v katerem je napis IHS; Golob sv. Duha; Kelih; XP križ; Vinska trta; Žito.

Roka predstavlja enega najbolj ekspresivnih simbolov. Aristotel je o njej zapisal, da je »orodje vseh orodij«. Zato božja roka na nagrobniku simbolizira orodje boga, njegovo sveto moč in veličino, zaščito in pravico. Iztegnjeni kazalec predstavlja Kristusa, sredinec kaže dvojno naravo Kristusa, človeško in božjo.

Naslednji simbol na grobu so tri črke IHS, vpisane v krog. IHS je t.i. kristogram oz. monogram božjega sina, kombinacija črk iz imena Jezusa. Sestavljen je iz prvih treh črk imena Jezus (grško IHΣΟΥΣ), in sicer jote (I), ete (H) in sigme (Σ) in je še posebej pogost v sklopu latinskega krščanstva, kjer se uporablja od 7. stoletja naprej. Ta monogram se sicer pojavlja v več verzijah. Najpogostejši kristogram je IHS oz.IHC. Ker latinski črki I in J nista bili sistematično ločeni vse do 17. stoletja, je ekvivalent kristograma zapis JHS oz. JHC. Kristogram se lahko bere kot Iesus Hominum Salvator (Jezus, rešitelj človeštva) ali kot In hoc signo (V tem znamenju). Dejstvo, da se na grobu duhovnikov nahaja vrisan v krog, je referenca na Svetega Bernarda iz Siene. Ta je populariziral uporabo kristograma tako, da ga je postavil v središče sončnega diska, predkrščanskega simbola. 

Golob predstavlja Svetega Duha. Slednji v krščanski dogmatiki poleg Boga Očeta in sina božjega Jezusa Kristusa velja za eno izmed treh božanskih entitet, ki predstavljajo t.i. Sveto Trojico, troedinega Boga, ki je potemtakem eno bitje v treh osebah. V Novi zavezi najdemo več kot 90 referenc na Svetega duha, ki je večidel predstavljen v simbolih. V podobi goloba predstavlja stvarjenje, v podobi viharja je simbol moči, ognjeni jeziki so izraz vzplamenele vere. Pojavlja se tudi v obliki oblakov in svetlobe. Prav tako ima Sveti duh več poimenovanj. Znan je pod imenom »Duh resnice« in kot »Duh Paraklet« (Tolažnik), kakor ga imenuje Jezus, in kot Kristusov Duh, Gospodov Duh, Božji Duh, Duh Slave in Duh obljube. Sveti duh se v Bibliji manifestira skozi preroke, tako da jih je navdihnil, da so govorili v božjem imenu.

Je tisti, ki privede prerokbe Stare zaveze do polne dovršitve v osebi Jezusa Kristusa v Novi zavezi in razkrije njegovo skrivnost. Pojavi se pri Jezusovem spočetju, saj mater Marijo napolni s svojo milostjo in napravi njeno devištvo rodovitno, da ta potem rodi učlovečenega Božjega Sina. Napolni Janeza Krstnika, zadnjega preroka Stare zaveze, ki je po božji volji poslan, da »pripravi za Gospoda dovzetno ljudstvo« (Lk, 1:17), in oznani prihod Sina Božjega. Kasneje Jezus obljubi, da bo poslal svetega duha k svojim učencem, da jih navdihuje, ko njega več ne bo. Teologija, specializirana za svetega duha, se imenuje pnevmatologija.

Upodobitev keliha simbolizira sveti gral, posodo s Kristusovo krvjo, ki hkrati vsebuje dvoje: izgubljeno izročilo in napoj nesmrtnosti. Kri v njem je načelo življenja, je homologija srca oz. središča. Etimološko pomeni gral tako posodo kot knjigo, kar potrjuje dvojni pomen njegove vsebine, razodetje in večno življenje. Evharistični kelihi s Kristusovim telesom in krvjo izražajo podobno simboliko kot graal. »Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje«.

Simbolizem Kristusovega telesa in krvi na reliefu duhovniškega groba simbolizirata vinska trta (Kristusova kri) in žito (Kristusovo telo). 

Na grobu se pojavlja še eden Kristusov monogram, XP. sestavljen iz prvih dveh črk njegovega imena v grščini – Χριστος. Znan je pod naslednjimi imeni: Labarum, Krizmon, XP križ in Konstantinov križ. Ta križ namreč povezujejo z istoimenskim rimskim cesarjem. Pred pribl. 1700 leti, ko se je Konstantin še s petimi pretendenti potegoval za oblast v Rimskem imperiju, je dan pred odločilno bitko pri Milvianskemu mostu, pomembnem prehodu preko reke Tibere severno od Rima, imel nenavadno videnje. Okoli poldneva dne 27. oktobra leta 312 je na nebu zagledal bleščečo svetlobo, nato pa se je izrisal križ, sestavljen iz črk P in X. V tem trenutku je zaslišal glas, ki ga je nagovoril v latinščini: »V tem znamenju boš zmagal« (In Hoc Signo Vinces). Ta dogodek je Konstantin razumel kot razodetje in znamenje boga, zato se je odločil, da bo simbol, ki ga je videl na nebu, postal emblem njegove vojske. Naslednji dan je Konstantin premagal svoje nasprotnike in postal Rimski cesar, kasneje postavil krščanstvo za državno religijo. Kot monogram, vgraviran v ščitih, je simbol kasneje služil kot vojaški emblem. Nameščen na prsih Kristusovega vojaka pravovernega kristjana opominja na boj proti zlu.

Zato ni slučajno, da v tem grobu počiva duhovnik, borec za pravice Slovencev v mestu ob Dravi in zgodovinar Dr. Franc Kovačič. Na Pobreškem pokopališču lahko vidimo še nekaj XP križev. V nekaterih primerih je vpisan v kvadrat, pri drugih v krog. V prvem primeru simbolizira Jezusa, zemeljsko in človeško naravo božjega sina, v drugem Kristusa, njegovo nebesno in božansko eksistenco.

Location
Get QR code