Ajdič Filip, Katarina

Simbol: Sončni križ

Horizontalna in vertikalna premica, vrisani v krog, predstavljajo zelo star simbol, ki v Evropski prazgodovini sovpada z obdobjem velikih migracij iz vzhoda. Posledica srečanja dveh različnih kultur globoko v prazgodovini ni bil konflikt, prej menjava materialnih in kulturnih dobrin. Prišleki so v Evropo prinesli poljedelstvo, prve kulturne rastline in pripeljali domače živali, staroselci so z njimi delili znanje o terenu, o mineralih, vodi in zemlji, loviščih, nabirališčih, hortikulturi in elementarni astronomiji.

Na tej podlagi so se izoblikovale poljedelske skupnosti mlajše kamene dobe, graditelji najstarejših znanih stalnih naselbin v Evropi, prvi evropski gozdarji, prvi keramiki in snovalci najstarejše kulturne krajine. Njihov simbol je sončni križ, ki je najverjetneje zasedal pomembno mesto v religioznih predstavah teh ljudstev. Simbol na področju mesta Maribor predstavlja stalnico zadnjih 7000 let.

Pojavlja se vse od mlajše kamene dobe naprej kot ornament na keramični posodi in kultnih figurah, amulet na bronastem nakitu, kot gravura v kamnu, podpis rimskega in srednjeveškega obrtnika in na nekaj nagrobnikih Pobreškega pokopališča.

Sončni križ razlagajo kot solarni simbol. Njegovi štirje kraki predstavljajo koledar, pomladni in jesenski ekvinokcij, poletni in zimski solsticij, torej prelomnice v času, ki so narekovale ritualne aktivnosti ljudstev pradavnine. Lahko ga razlagamo z drugačnega, a prav tako astronomskega in veliko bolj praktičnega vidika. Odraža namreč dejanska kotna razmerja med štirimi kardinalnimi smermi neba, tako prostorskimi kot časovnimi točkami. Vertikala križa simbolizira zemeljsko os, horizontala predstavlja ekvator. Sever je v naši hemisferi fiksna točka neba, okoli katere se vrti nebesni svod, jug pa mesto, kjer sonce doseže najvišjo točko dnevnega ciklusa, kakor zvezde ponoči. Točki vzhoda in zahoda sta poleg smeri mesti, kjer se pojavi oz. izgine sonce ob enakonočjih.

Ta simbol ima prav tako praktični vidik. Služil je kot najbolj priročen model pri zasnovi megalitskih krogov, ki ga je potrebno poravnati zgolj na eno točko neba. Sončni križ je vidno vlogo igral v Bronasti dobi, obenem se pojavlja kasneje v različnih zgodovinskih obdobjih. Nenazadnje ga prevzame tudi krščanstvo. Prisoten je v moderni astronomiji in je astrološki znak, ki v obeh primerih predstavlja zemljo.

Sončni križ javnost pogosto zamenjuje s Keltskim križem, še posebej zloglasnim zaradi povezav z neonacizmom. Podobni zgodbi smo bili nedavno priča nedavno v Mariboru. Pred leti je postal zaščitni znak navijačev mestnega nogometnega kluba. Kasneje ga je prepovedala UEFA, kmalu zatem je bil neposrečeno komentiran s strani mestnega župana, kar je sprožilo burne odzive javnosti in se razvilo v manjšo afero.

Veliko pomembneje je, da je sončni križ simbol, ki se pojavlja tako v Aziji in obeh Amerikah, Afriki in Avstraliji in nas tako povezuje z drugimi kulturami sveta.

Location
Get QR code