Vatroslav Jagić

Vatroslav Jagic (Varaždin, 6. srpnja 1838. - Bec, 5. kolovoza 1923.), hrvatski jezikoslovac, najznacajniji svjetski slavist druge polovice 19. stoljeca. Znameniti filozof i slavist u svijetu najznacajniji je varaždinac u povijesti ovoga grada. Bio je jedan od suosnivaca Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatskog sveucilišta u Zagrebu. Sahranjen je u Varaždinu 1923. godine, a becki novinari su se tada prvi puta raspisali o ljepotama varaždinskog groblja. Nadgrobni spomenik je lik mlade žene ožalošcena lica, ruku prekriženih na koljenima u haljini bogatih nabora, postavljen na mramorni obeliks koji je izradio poznati slovenski kamenorezac Feliks Tomas iz Ljubljane, 1915. godine. To je i veoma kvalitetno kiparsko djelo izvedeno u bronci, oblikovano s istaknutim realizmom u kompoziciji i detaljima, rad je slovenskog kipara Ivana Zajca.

Vatroslav Jagic

Feliks Toman

Ivan Zajec
Location
Get QR code