Ivan Nepomuk Petrović

Ivan Nepomuk Petrovic poznati senator i dobrotvor koji je svoje posljednje pocivalište našao u grobnoj kapeli izgradenoj 1867 godine u stilu koji podsjeca na gotiku. Poseban ures grobne kapele je slika na svodu. Prizor Krista koji blagoslivlja umiruce djelo je poznatog hrvatskog slikara Bele Csikosa Sessije.

Bela Cikoš Sesija

Neogotika
Location
Get QR code