Titus Karger

Tito Karger je bio jedan od oficira koji je po nalogu Beckog dvora pošao u potragu za madarskim kraljevskim dragocjenostima. Imao je srece pa ih je pronašao zakopane nedalek mjesta Oršave u Rumunjskoj. Za tu zaslugu je dobio titulu baruna i doživotnu rentu. Izabrao je Varaždin da u njemu živi pa je tu i umro 1860. godine. Na njegovu grobu je željezni križ, a ispod njega tekst koji u slobodnom prijevodu s latinskog glasi: OVDJE POCIVA TITO BARUN KARGER VOJNICKI MAJOR KOJI JE KRUNU SVETOG STJEPANA OTEO BUNTOVNICIMA KOD ORŠAVE.
Location
Get QR code