Herman Haller

Herman Haller je idejni zacetnik hortikulturnog oblikovanja varaždinskog groblja. Putujuci Europom Herman je bio fasciniran vrtovima i parkovima austrijskih i njemackih gradova osobito Schönbrunnom koje ureduju prema uzoru na versajsku vrtnu arhitekturu poznatu kao francuski stil. Došavši za upravitelja 1905. godine Herman Haller imajuci u vidu jasnu koncepciju pretvara groblje u park.
Location
Get QR code