Nagrobni spomenik družine Pfrimer

Pfrimer

Napis: Familie Adolf & Carl Pfrimer

Lokacija: frančiškanski del pokopališča na Pobrežju

Nagrobnik je trodelni stenski nagrobni spomenik s poudarjenim osrednjim delom, zaključenim z bogato profiliranim timpanonom, ki ga spremljajo značilni zobci. Stranski krili sta nižji in sta z osrednjim delom povezani preko že zakrnelih volut. Timpanon je zapolnjen z neobaročnim stiliziranim rastlinjem in napisom v ovalnem okviru Familie Adolf & Carl Pfrimer.

Polstebri, ki ločujejo osrednji del od stranskih kril in »podpirajo« timpanon, so oblikovani po vzoru klasičnih antičnih stebrov s korintskimi kapiteli. Nagrobna arhitektura je zasnovana s svetlejšim in temnejšim kamnom. Na napisnih ploščah so nemški napisi tako v gotici kot latinici.

Location
Get QR code