Nagrobni spomenik družine Klančnik

Klančnik

Lokacija: magdalenski del pokopališča na Pobrežju

Kipar: Ivan Sojč
Samostoječi nagrobnik družine Klančnik je v celoti iz betona. Spodnji del služi kot podstavek ali nosilec zgornjega. Spodaj so izpisana imena pokojnih, nad njimi je na dvakrat stopnjevanem delu napisano KLANČNIK, temu pa sledi kiparska kompozicija štirih figur, ki predstavljajo Marijo z mrtvim Kristusom, snetim s križa (Pieta), in dvema žalujočima. Kipi niso prostostoječi, ne gre za primer oble plastike, saj so naslonjeni na ozadje, gre za visoki relief. V sredini spodnjega dela nagrobnika je pritrjen v črnem marmorju izklesan grški (enakostrani) križ z vgravirano kombinacijo simbolov alfa in omega znotraj trnove krone.
Location
Get QR code