Nagrobni spomenik dr. Mirka Černiča

Černič

Lokacija: mestno pokopališče na Pobrežju

Dr. Mirko Černič (1884-1956) je bil priznan slovenski kirurg, napisal je tudi veliko strokovnih besedil o osnovah medicine. Oblikovno zanimiv je njegov nagrobni spomenik, ki ga predstavlja lesen steber na kamnitem podstavku s tablo in z imeni zakoncev Černič. Steber ščiti oziroma zaključuje betonska strešica, oblikovana kot timpanon. Steber kot podporni element stavbe lahko razumemo podobno kot delo Černiča, ki je razlagal osnove medicine. Še več, takšno likovno rešitev v kombinaciji kamna, lesa in betona dojemamo kot skupek treh osnovnih materialov za gradnjo.
Location
Get QR code