Nagrobni spomenik družine Götz

Götz

Napis: Familie Götz

Lokacija: frančiškanski del pokopališča na Pobrežju

Signirano avtorstvo: kamnoseška delavnica Grein iz Gradca

Nagrobni spomenik je trodelni delni in dvobarvni stenski nagrobnik, kjer sta stranski krili oblikovno popolnoma zreducirani. Osrednji del deluje kot plitka edikula s pilastri, zaključena v timpanonu s tipičnimi zobci ter zakrnelimi volutami, iz katerih v vrhu izhaja križ. Polkrožna spolirana napisna plošča iz rdečkastega marmorja je razdeljena na dva dela, njen okvir deluje kot dvojna arkada, podprta s stebri, nad katero je naslov Familie Götz. Celotna zasnova nagrobnika je oblikovana in ornamentirana z različnimi elementi repertoarja eklektičnih slogov. Neoklasicistični arhitekturni zasnovi in neobaročnemu okrasju stiliziranega rastlinja sledi dopolnitev s krščanskimi simboli: peščena ura na temenu polkrožnega okvira napisne plošče, božje oko v trikotniku, iz katerega izhajajo sončni žarki v timpanonu, celoto pa krona latinski križ z vrtnico (rožen križ). Pisava na nagrobniku je v latinici in v nemščini.

Location
Get QR code