Nagrobni spomenik družine Felber

Felber

Napis: Familie Felber

Lokacija: mestni del pokopališča na Pobrežju

Tridelna nagrobna zasnova, členjena s pilastri, je umeščena ob vzhodni steni mestnega dela pokopališča, osrednji del je segmentno zaključen, vrh njega pa je postavljen latinski križ. V primerjavi s prejšnjimi nagrobnimi spomeniki gre za mlajši primer s skromnejšo profilacijo, izstopa le pri oblikovanju osrednjega dela, kjer je okvir vstavljeni plošči oblikovan kot razgrnjen zastor. Kamnita nagrobna arhitektura je še vedno svetlejša, saj predstavlja okvir temnejšim napisnim ploščam. Tam so vklesana imena in ostali podatki v gotici ter nemškem jeziku.
Location
Get QR code