Nagrobni spomenik Huga Starka

Stark

Nagrobni spomenik Huga Starka je prvotni spomenik družini Bregar

Lokacija: ob kapeli na mestnem delu pokopališča na Pobrežju

Signirano: Prof. Gösser
Likovno zanimivi sta tudi nagrobni plastiki dveh sosednjih grobov ob kapeli na nekdanjem mestnem delu pokopališča. Grob mariborskega usnjarja Huga Starka (1881-1932) je opremljen z ženskim kipom naravne velikosti, ki v roki drži oljenko in se z desne strani naslanja na nizek podstavek s palmovim listom in puttom. Leva polovica enotne kompozicije s Križanim, ki si z desnico zakriva oči, predstavlja prvotni nagrobni spomenik Družine Bregar iz leta 1933. Žal je celota močno degradirana z zadnjimi posegi. Neprimerna recentna polirana temna kamnita plošča je zakrila prvotni videz in napis ob Križanem, tudi talna temna polirana plošča je v nasprotju prvotnega videza obeh polovic kompozicije, ki jima je bila skupna uporaba belega umetnega kamna.
Poleg krščanske ikonografije v obli plastiki ali reliefu so zelo pogosti kiparski motivi nagrobnih obeležij, tudi portreti pokojnika in simbolne upodobitve, ki ponazarjajo pokojnikov poklic ali življenjsko usodo.
Location
Get QR code