Telegrafdirektør og digter Peter Faber (1810-77)

Der er næsten 2000 bevaringsværdige gravsten på Assistens Kirkegård - altså gravsten, som har så stor kulturhistorisk betydning, at de skal gemmes, selv om gravstedet er hjemfaldet. Peter Fabers gravsten er én af dem. I Danmark arbejder vi med fire kriterier for, hvornår et gravminde kan erklæres bevaringsværdigt, og Fabers sten lever op til dem alle:

1. Det er en udsmykning af særlig interesse - nemlig foruden busten en bøgegren (et nationalt symbol), en egegren (et symbol for den gode samfundsborger) og en lyre (kunstnernes symbol).

Mens lyren minder om, at Faber skrev bl.a. "Højt fra træets grønne top", så udtrykker ege- og bøgegrenen også en vurdering om hans virke som polytekniker. Peter Faber var chef for telegrafvæsenet i 25 år. Han ansatte den danske stats første kvindelige tjenestemand, Mathilde Fibiger. Han mente selv, at hans arbejde med at holde telegrafforbindelsen ved lige mellem de danske tropper i krigen i 1864 var det mest betydningsfulde, han havde bidraget med i sit liv. 

2. Der er en usædvanlig og særlig bemærkelsesværdig indskrift - på soklen står:

"DIN SANG BEGEISTRED DANMARKS FOLK / I NØDENS TID / AT VÆRE LYNSNAR TANKES TOLK / DET VAR DIN ID. / REIST AF VAABENBRØDRE OG TELEGRAFEMBEDSMÆND." 

Indskriften hylder Peter Fabers indsats som digter. Sangen, der begejstrede i nødens tid, hentyder til "Dengang jeg drog afsted, min pige ville med", som Faber skrev i anledning af 3-årskrigen 1848-50, og som opnåede meget stor popularitet og udbredelse. Indskriften fortæller også, at der er blevet samlet ind til gravstenen, hvilket var en udbredt måde at hylde en afdød på i 1800-tallet.

3. Gravstenen er udført af en anerkendt kunstner - Fabers buste er skabt af Louis Hasselriis

4. Gravstenen bevarer mindet om en fortjenstfuld mand eller kvinde - dvs. en person, der har ydet en særlig indsats i det danske samfund. 

Det er på Københavns Kirkegårde Nationalmuseet, der har myndighed til at beslutte, hvilke gravsten der skal erklæres bevaringsværdige.

Se også Kulturcenter Assistens' film om Peter Faber (06:33). 

Location
Get QR code