Grønlandsforsker Johan Peter Koch (1870-1928)

Grønlandsforsker Johan Peter Koch deltog i en lang række arktiske ekspeditioner, blandt andet den berømte Danmark-ekspedition fra 1906 til 1908, der fik et fatalt udfald for tre af deltagerne.

Hør fortællingen om Johan Peter Kochs gravsted og bedrifter (1:55) eller læs med her:

Grønlandsforsker Johan Peter Kochs gravsted er et af de mest historiefortællende på Vestre Kirkegård. Her har ”venner og fæller” rejst sten over ikke bare manden selv, men også alle hans største videnskabelige ekspeditioner:

  • Amdrup-ekspeditionen år 1900 - til Grønlands østkyst.
  • Øræfa-Jøkull - det højeste fjeld på Island.
  • Tværsover Nordgrønland 1912-13 - her blev den grønlandske indlandsis udforsket. Og endelig, den nok mest berømte:
  • Danmark-ekspeditionen fra 1906-08, der skulle kortlægge en af de sidste hvide pletter på landkortet – en strækning i Nordøstgrønland.

Og det lykkedes. Johan Peter Koch foretog i foråret 1907 en meget lang slæderejse og opmålte dér det for videnskaben sidste ukendte stræk af Grønlands østkyst. Derved kunne der også føres endegyldigt bevis for, at Grønland er en ø.

Tre mand omkom på Danmark-ekspeditionen. De var rejst i en mere nordvestlig retning for at undersøge en teori om, at en kanal skilte det nordligste Grønland fra resten. De vendte aldrig tilbage. 19. marts 1908 fandt et eftersøgningshold liget af én af dem - Jørgen Brønlund - ved et depot ved den såkaldte 79’fjord. Man fandt også hans dagbog. Brønlund var grønlænder, så det meste af dagbogen var skrevet på grønlandsk, men den sidste side var på dansk, og her kunne Koch, der deltog i eftersøgningen, så læse de berømte ord:

”Omkom 79 Fjorden efter Forsøg Hjemrejse over Indlandsisen i November Maaned jeg kommer hertil i aftagende Maaneskin og kunne ikke videre af Forfrosninger i Fødderne og af Mørket. Andres Lig findes midt i Fjorden foran Bræ (omkring 2½ Mil). Hagen døde 15. november og Mylius omtrent 10 Dage efter. Jørgen Brønlund”

Det er aldrig lykkedes at finde ligene af de to andre, så den dag i dag er deres gravsted ukendt.

Location
Get QR code