"Børnenes Ven" Gabriel Jensen (1861-1924)

Gabriel Jensens gravsten er fra en tid, hvor det var almindeligt at omtale afdødes beskæftigelse eller virke i indskriften, og hvor kirkegården derfor gav en fin indsigt i generationernes liv og ønske om eftermæle. Det ses sjældnere i dag, hvor vi har andre medier at udtrykke os selv i. 

Af Gabriel Jensens gravminde fremgår, at det er rejst af venner og kollegaer. Der står også, at han var kommunelærer og ”Børnenes Ven”. Som lærer på Enghavevejens Skole på Vesterbro var han involveret i Vesterbro Friluftsforening, der tilbød sommerudflugter for ubemidlede københavnerbørn. Gabriel Jensens idé var at sende børnene ud i grønne omgivelser uden fokus på undervisning. Han mente, at børnene skulle have lov til at lege i ferien.

Efter Gabriel Jensens død i 1924 tog Vesterbro Friluftsforening navn efter ham. Foreningen eksisterer den dag i dag som fonden Gabriel Jensens Ferieudflugter, hvis formål stadig er at arrangere sommeraktiviteter for københavnske skoleelever.

Gabriel Jensen var i øvrigt også initiativtager til Dansk Cyklist Forbund (i dag Cyklistforbundet), der blev stiftet i 1905. Det nye forbund skulle ”tilvejebringe bedre og tryggere vilkår for København og omegn” på et tidspunkt, hvor der var et voksende antal cyklister, men ingen færdselsregler for dem.

Location
Get QR code