Proprietær J.C. Ostenfeld (1834-1919)

Engang var det areal, der huser Vestre Kirkegård, ikke kirkegård, men landbrugsjord. Den tilhørte 1868-69 proprietær - gårdejer - Ostenfeld (1834-1919). Med udstykningen af hans gård, Bjerregaard, fik vi ikke bare Vestre Kirkegård, men også store dele af det såkaldte Søndermarkskvarter nord for kirkegården.

Få historien om Vestre Kirkegård og Søndermarkskvarterets fremvækst (1:51)

Foretrækker du en tekstversion, så læs med her:

Begravet her er Jens Carl Ostenfeld. Han blev født i 1834 og døde i 1919, og i 1868 blev han proprietær, altså gårdejer. Der købte han nemlig gården Bjerregård, der lå på den anden side af jernbanesporene nord for Vestre Kirkegård. Gården har lagt navn til Bjerregårdsvej, hvor den gamle hovedbygning ligger den dag i dag.

Ostenfeld er en vigtig person i Vestre Kirkegårds historie, for det er på hans jorder, at kirkegården er anlagt. I 1869 solgte han ca. 60 tønder land til Københavns Kommune, som længe havde været på udkig efter et passende areal til ny hovedbegravelsesplads. Det fandt man her, og 6. november 1870 kunne Vestre Kirkegård så indvies. Sjovt nok lå kirkegården dengang uden for København, nemlig i Hvidovre Sogn – men det blev der rettet op på med Københavns indlemmelse af Valby og Vigerslev i 1901.

Det er ikke kun Vestre Kirkegård, som ligger på dét, der engang var Ostenfelds marker – også store dele af det såkaldte Søndermarkskvarter omkring Bjerregård er anlagt som konsekvens af gårdens udstykning. Fra 1870’erne og frem sælger Ostenfeld ca. 20 grunde og bygger også selv en række villaer til videresalg. Han anlægger også både Søndermarksvej og Antoinettevej – sidstnævnte opkaldt efter hans kone Johanne, som hed Antoinette til mellemnavn.

Der er foruden gravsten også en mindesten på Ostenfelds grav. Her står skrevet navnet på hans gård og det lange tidsrum, han ejede den i – de godt 50 år fra 1868 til hans død i 1919. Og så står der tre ord, der vidner om, at også Ostenfeld selv har tillagt sit grundsalg til kommunen i 1869 en vis betydning. Stenens fulde ordlyd er: ”Bjerregård 1868 – 1919 - Vestre Kirkegårds moderejendom”.

Location
Get QR code