Socialdemokratiets grundlægger Louis Pio (1841-94)

Louis Pio (1841-94) grundlagde i 1871 Socialdemokratiet. Seks år senere udvandrede han til Amerika, hvor han døde i 1894, 52 år gammel. I 1921 blev hans jordiske rester hentet hjem til Danmark. 

Hør om hans liv, død og gravsted (1:43) - eller læs med her:

Der står to årstal på Louis Pios gravsten, men det er ikke hans fødsels- og dødsår. Han blev født i 1841 og han døde 1894 i Chicago. Men i 1871 stiftede han Socialdemokratiet, og på 50-års-dagen i 1921 rejste partiet mindesten for ham her på Vestre Kirkegård.

Louis Pio havde ellers i mange år været ugleset blandt socialdemokrater, fordi han i 1877 havde ladet sig bestikke af Københavns vicepolitidirektør til at opgive sit hverv som socialistfører og rejse til Amerika i stedet. Det så mange simpelthen som forræderi. Men nu, hvor partiets 50-års-jubilæum stod for døren, og hvor man efterhånden også var blevet så magtfuld, at man måske nemmere kunne se stort på fortidens synder, ja da besluttede man sig altså for at rehabilitere sin grundlægger. Man hentede hans askeurne hjem fra Amerika og indfældede den i selve gravstenen, som er en obelisk skabt af stenhuggermester Reinholt Jensen. Stauning holdt talen, da monumentet blev afsløret. Også Pios datter, Sylvia, holdt tale. Hun ligger selv begravet lige til venstre for ham.

Vestre Kirkegård er kendt for at huse dét, der i folkemunde kaldes Det Røde Hav, en sø på afdeling A, hvor en meget stor del af den danske arbejderklasses ledende politikere ligger begravet – Stauning blandt andre. Når Pio ligger hér og ikke dér skyldes det ikke, at man har villet holde ham ude af det gode selskab, men derimod det forhold, at området ved søen ikke var taget i brug til begravelser endnu, da Pios urne blev hentet hjem.

Location
Get QR code