Skolebestyrer Nathalie Zahle (1827-1913)

Natalie Zahle grundlagde som 24-årig i 1851 en pigeskole, som skulle blive starten på et københavnsk skolekompleks for kvindelig uddannelse med lærerindeuddannelsen i centrum. Baggrunden for etableringen af N. Zahles Skole var bl.a. de på dette tidspunkt meget begrænsede undervisningsmuligheder for piger efter folkeskoldealderen. Da kvinder i 1859 fik mulighed for fast ansættelse i den offentlige skole, etablerede Natalie Zahle kort efter et egentligt lærerseminarium efter i de første år at have haft fokus på uddannelsen af privatlærerinder.

Zahle anses som foregangskvinde for kvindelig skoleuddannelse i Danmark, bl.a. på grund af hendes insisteren på at også kvinder skulle opnå viden og kvalifikationer, som kunne bruges uden for hjemmets fire vægge. Hun fungerede selv som overbestyrerinde frem til 1900, og den pigeskole, hun grundlagde i 1851, eksisterer den dag i dag som de to private grundskoler N. Zahles Gymnasieskole og Gymnasium samt N. Zahles Seminarskole.

Nathalie Zahles gravsted ejes i dag af N. Zahles Skole - altså af den institution, som hun selv grundlagde. Selvom de fleste gravsteder på kirkegårdene i København ejes af pårørende til den afdøde, så er der også en del gravsteder, som i lighed med Nathalie Zahles ejes af institutioner, fonde, legater eller stiftelser, der på den måde værner om mindet om en for dem særligt betydningsfuld person.

En af alumnerne fra N. Zahles Skole var Julie Vinter Hansen (se denne), som var den første kvindelige astronomiske observatør i Danmark og i 1922 blev den første kvindelige embedsansatte på Københavns Universitet. Julie Vinter Hansen er begravet på Vestre Kirkegårds afdeling J. 

Se foto af Nathalie Zahles ligtog på kbhbilleder

Location
Get QR code