Maler Anna Elisabeth Munch (1876-1960)

"Til moderens minde, gjort af datteren"

Maleren Anna Elisabeth Munch er kunstneren bag dette smukke gravminde over i første omgang malerens mor og med tiden også maleren selv. Hun lavede broncerelieffet ved moderen Amalia Munchs død i 1905. Det er betegnet AEM og, med romertal, året 1906. Teksten er dels det latinske: In memorium matris filia fecit (”Til moderens minde gjort af datteren”), dels et langt Grundtvig-citat, nemlig sidste strofe af "Den signede dag med fryd vi ser", der handler om, hvad der følger efter livets afslutning:

”Så rejse vi til vort fædreland / dér ligger ej dag i dvale / dér stander en borg så prud [altså herlig] og grand / med gammen [glæde] i gyldne sale / så frydelig dér til evig tid / med venner i lys vi tale.”

Citatet er ikke tilfældigt valgt. Amalie Munch var i mange år tilknyttet Grundtvigs valgmenighedskirke Vartov i København, og Anna Elisabeth Munch var qua venskaber med folk som Joakim Skovgaard og Niels Larsen Stevns også en del af det grundtvigske højskoledanmark og kunstnerkredsen omkring det. 

Location
Get QR code