Tyske grave fra besættelsestiden

På Vestre Kirkegård er 9.987 tyske flygtninge og soldater begravet. Det er den største tyske gravplads i Skandinavien fra 2. verdenskrig. Gravene er fordelt over 3 områder på kirkegården. På det største areal er hovedmonumentet placeret. De to andre arealer ligger i kirkegårdens afdeling 21.


Allerede under besættelsen brugte tyskerne Vestre Kirkegård som gravplads for soldater, og i alt er 4.644 mand fra den tyske værnemagt er begravet her. Den seneste begravelse fandt sted i 2002, da piloten Walter Prues blev nedsat. Han og hans besætning blev under krigen skudt ned over Lolland og styrtede ned i en mose. Alle mistede de livet, men som den eneste blev Walter Prues først lokaliseret i forbindelse med et anlægsarbejde i 2002.


I månederne op til 2. Verdenskrigs afslutning i 1945 ankom over 200.000 tyske flygtninge til Danmark. Flygtningene, hvoraf mange var kvinder og børn, kom fra østeuropæiske områder og var blevet afskåret flugten til Tyskland, hvorfor de med skib blev sendt til Danmark. De i alt 5.344 civile tyskere, som er begravet på Vestre Kirkegård, kom til Danmark som en del af denne flygtningestrøm. Særligt sygdom betød, at mange døde under opholdet i Danmark.


Den tyske gravplads er udformet som mange andre store soldaterkirkegårde, med lange rækker af identiske gravmæler. Størstedelen af gravene er markeret med granitkors opsat i 1960´erne og med to navne på hver side. På en mindre afdeling mindes de afdøde med store liggesten, hver med otte navne. Inskriptioner med ordene ’Unbekanntes Soldat’, ’Unbekanntes Flüchtling’ eller ’Unbekanntes Kind’ vidner om de mange uidentificerede blandt de begravede.


Det er Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der på vegne af den tyske stat betaler for vedligeholdelsen af arealer, gravsten og fællesmonumenter på de ca. 25.000 tyske grave fra besættelsestiden, som findes på kirkegårde i Danmark. Organisationen arrangerer bl.a. internationale ungdomstræf med særligt fokus den erfaring og læring, der kan drages fra det 20. århundredes krige og konflikter. Aktiviteterne er her altid knyttet til lokale krigsgrave eller andre mindesteder for krige, og som en obligatorisk del af programmet varetager deltagerne en pleje af disse. På Vestre Kirkegård har det gennem årene bl.a. bestået i rensning og opmaling af de tyske gravmonumenter.


På den tyske nationale sørgedag, “Volkstrauertag” (andensidste søndag før første søndag i advent), foretager den tyske ambassade i Danmark kransenedlæggelse ved de tyske monumenter på både Vestre og Bispebjerg Kirkegård.

Location
Get QR code